Вътрешни правила за защита на лицата подаващи сигнали