Ученически съвет

Дейност

Дейност

             Ученическият съвет към  ПГРКК провежда ежемесечно своите заседания.  На тези срещи председателят Стефан Василев, заместник-председателят Антония Нейкова и отговорниците на класовете в гимназията вземат важни решения, обсъждат предстоящи събития и правят планове, свързани с дейностите на училището.

            През учебната 2021-2022 г. учениците взеха участие в много инициативи :

- благотворителна кампания за набиране на средства за бивш наш ученик;

- издаване на капачки- също с благотворителна цел;

- подготовка на рецитал за отбелязване 149 години от гибелта на Васил Левски;  

- Ден на розовата фанелк;

 - 3-ти март - Ден на Освобождението;

- Ден на хората със синдром на Даун;

- Седмица, посветена на 130 години от създаването на текста на „Химна на Светите братя Кирил и Методий“ в Русе от Стоян Михайловски;

 - засаждане на дървета в двора на училището за Деня на Земята.

               През месец май заместник-председателят Антония Нейкова пое щафетата от председателя Стефан Василев, който тази година е абитуриент.

 Предстоящи събития:

            -изпращане на абитуриентите;

              - кампания за Панорамата на училищата, свързана с приема на ученици за новата учебна година.

         Ученическият съвет към ПГРКК  пожелава „На добър час и успех на ДЗИ!“  на всички зрелостници!

 

 

Изготвил: Антония Нейкова – председател на Ученическия съвет

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать