План - прием

 

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ПО ПРОФИЛИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ
№ по ред Училище Код - Профил/Специалност от професия Брой незаети места
1 СУ "Васил Левски" с ПП - Ветово 3493  Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии 7
2 СУ "Васил Левски" с ПП - Ветово 0385  Електрообзавеждане на производството 10
3 СУ "Христо Ботев" - Глоджево 1950  Софтуерни и хардуерни науки 6
4 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Две могили 2761  Хуманитарни науки 1
5 ПГСС "К. А. Тимирязев" - Две могили 3232  Електрообзавеждане на транспортна техника 13
6 ПГСС "К. А. Тимирязев" - Две могили 0457  Производител на селскостопанска продукция 8
7 АЕГ "Гео Милев" 0867  Чужди езици 2
8 АЕГ "Гео Милев" 3144  Компютърна анимация 1
9 СУПНЕ "Фридрих Шилер" 3407  Предприемачески 1
10 СУ "Йордан Йовков" 1628  Софтуерни и хардуерни науки 1
11 СУ "Христо Ботев" 3404  Софтуерни и хардуерни науки 1
12 СУ "Христо Ботев" 3406  Природни науки 1
13 СУ  "Възраждане" 2740  Предприемачески 1
14 ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" 0399  Компютърна техника и технологии 1
15 ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" 0397  Системно програмиране 1
16 ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" 0396  Електрически инсталации 11
17 ПГДВА " Йосиф Вондрак " 0507  Интериорен дизайн 5
18 ПГДВА " Йосиф Вондрак " 0528  Мебелно производство 12
19 ПГДВА " Йосиф Вондрак " 3415  Иконопис 13
20 ПГДВА " Йосиф Вондрак " 3641  Художествена дърворезба 6
21 ПГСС "Ангел Кънчев" 1830  Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства 8
22 ПГСС "Ангел Кънчев" 1744  Производител на селскостопанска продукция 6
23 ПГСС "Ангел Кънчев" 1825  Механизация на селското стопанство 10
24 ПГСС "Ангел Кънчев" 3692 Производство на месо, месни продукти и риба 13
25 ПГМТ "Юрий Гагарин" 1966  Електрически превозни средства 10
26 ПГМТ "Юрий Гагарин" 1983  Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна 14
27 ПГО  "Недка Иван Лазарова" 0598  Моден дизайн 13
28 ПГО  "Недка Иван Лазарова" 0605  Организация и технология на фризьорските услуги 2
29 ПГО  "Недка Иван Лазарова" 0610  Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия 19
30 ПГ по туризъм 2855  Производство на кулинарни изделия и напитки 1
31 ПГ по туризъм 2852  Организация на хотелиерството 1
32 ПГРКК 1885  Логистика на товари и услуги 5
33 ПГРКК 1876  Електрообзавеждане на кораби 7
34 ПГ по транспорт  1190  Автомобилна мехатроника 2
35 ПГ по транспорт  1720  Автотранспортна техника 2
36 ПГ по транспорт  1730  Пристанищна механизация 11
37 ПГ по транспорт  1734  Спедиция, транспортна и складова логистика 11
38 ПГСАГ "Пеньо Пенев" 1203  Графичен дизайн 1
39 ПГСАГ "Пеньо Пенев" 1196  Компютърна графика 1
40 ПГСАГ "Пеньо Пенев" 1192   Строителство и архитектура 1
41 ПГПТ  "Атанас Ц. Буров" 0750  Промишлена естетика и дизайн 5
42 ПГПТ  "Атанас Ц. Буров" 0804  Измервателна и организационна техника 17
43 ПГПТ  "Атанас Ц. Буров" 3597  Машини и съоръжения за заваряване 15
44 СУ "Св. Паисий Хилендарски" - Сливо поле 0465  Обществени науки 1
     

 

План - прием 2021/2022

 Прием след завършен 7 клас

                                                                                                                                             

 За да се запознаете с историята и дейността на ПГРКК- гр. Русе и да придобиете подробна информация за обучението по предлаганите специалности и реализация, разгледайте електронната книга.

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать