План - прием

 

 

 

ВИДЕО РАЗКАЗ ЗА ЖИВОТА В ПГРКК 

 

          „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД

 

 ГРАФИК

на дейностите по приемането на учениците след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием за учебната 2024 – 2025 година

 

Вид дейност

Срок

Подаване на документи за участие в държавния план-прием на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

08 – 10 юли 2024 г.

Обявяване на първи етап на класиране

до 12 юли 2024 г. вкл.

Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

15 – 17 юли 2024 г.

Обявяване на резултатите от втори етап на класиране

до 19 юли 2024 г.

Записване на класираните ученици на втори етап на класиране

22 – 24 юли 2024 г.

Обявяване на свободните места за трети етап на класиране

25 юли 2024 г.

Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране

26 и 29 юли 2024 г.

Обявяване на резултатите от третия етап на класиране

до 30 юли 2024 г.

Записване на класираните ученици на трети етап на класиране

31 юли и 01 август 2024 г.

Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране

до 02 август 2024 г. вкл.

Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране

5 и 6 август 2024 г.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 7 август 2024 г. вкл.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

8 - 9 август 2024 г.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 12 август 2024 г. вкл.

Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране

определя се от  директора,

до 11 септември 2024 г.

Утвърждаване на реализирания държавен прием

до 14 септември 2024 г. вкл.

                                                                                                           

 

 ПЛАН - ПРИЕМ

2024/2025

 

 

 

           СПЕЦИАЛНОСТИ 

 

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать