НВО и Държавни изпити

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ

град Русе, пл. „Левски” 1А, тел. 082/834 282, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

                                                                                                           

I.          Със заповед №РД-09-2046/28.08.2023 г. Министърът на образованието и науката определи:

1.   Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити

за придобиване на професионална квалификация, както следва:

Сесия май – юни

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература –

                                        17 май 2024 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит

 за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория

 на професията) –

                                        20 май 2024 г., начало 08,30 ч.

• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 май – 31 май 2024 г.

Сесия август – септември

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература –

                                              22 август 2024 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит

 за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория

 на професията) –

                                         23 август 2024 г., начало 08,30 ч.

• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 –30 август 2024 г.

2.   График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити и на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023 – 2024 година

 

 

Дейност

Срок

Сесия май – юни

Сесия август – септември

Определяне на състава и задълженията на регионалните комисии за организиране и провеждане на ДЗИ/ЗДИППК

 

до 02.02.2024 г.

 

до 21.06.2024 г.

Определяне на състава и задълженията на училищната зрелостна комисия

до 06.02.2024 г.

до 26.06.2024 г.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) и издаване на служебни бележки

 

06.02.2024 г.–

21.02.2024 г.

 

26.06.2024 г. –

11.07.2024 г.

Въвеждане в ЕИСИП на предложения за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и предоставяне на декларациите им на регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ/ЗДИППК

 

 

до 26.02.2024 г.

 

 

до 05.07.2024 г.

Въвеждане в ЕИСИП на информация за сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на ДЗИ/ЗДИППК

 

до 27.02.2024 г.

 

до 05.07.2024 г.

Утвърждаване на списък със сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на ДЗИ/ЗДИППК

до 06.03.2024 г.

до 15.07.2024 г.

Утвърждаване на списък с разпределените по училища квестори и учители консултанти за провеждане на ДЗИ/ЗДИППК

 

до 08.05.2024 г.

 

до 9.08.2024 г.

Утвърждаване на списък с учители по чужд език за четене на текст на ДЗИ

до 08.05.2024 г.

до 09.08.2024 г.

Съгласуване в ЕИСИП на предложенията за оценители от регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ/ЗДИППК

 

до 15.03.2024 г.

 

до 17.07.2024 г.

Изпращане в МОН на предложения за оценители и на техните декларации от висши училища

до 15.03.2024 г.

до 17.07.20 4 г.

Изпращане в МОН на предложения за членове на комисиите по засекретяване и разсекретяване на ДЗИ, както и на техните декларации

 

до 03.04.2024 г.

 

до 17.07.2024 г.

Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи на ДЗИ, състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит

 

до 10.04.2024 г.

 

до 31.07.2024 г.

Определяне на състава на националните комисии за проверка и оценяване на изпитните работи от ДЗИ по всеки учебен предмет

 

до 08.04.2024 г.

 

до 31.07.2024 г.

Определяне на състава и задълженията, както и на времето и мястото на изпълнение на задълженията на комисията за провеждане на ДЗИ на училищно равнище

 

до 08.04.2024 г.

 

до 31.07.2024 г.

Въвеждане в ЕИСИП на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването на ДЗИ във всяка от областите

 

до 12.04.2024 г.

 

до 31.07.2024 г.

Допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване и предоставяне на зрелостниците на служебни бележки за допускане

до 16.05.2024 г.

до 21.08.2024 г.

Обявяване     на     списъци     с     разпределението                       на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 16.05.2024 г.

до 21.08.2024 г.

Оценяване на изпитните работи от ДЗИ/ЗДИППК

20.05.2024 г. –

05.06.2024 г.

26.08.2024 г. –

04.09.2024 г.

Провеждане на задължителния ЗДИППК (в частта му по практика на професията)

до 05.06.2024 г.

до 04.09.2024 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК

до 07.06.2024 г.

включително

до 05.09.2024 г.

включително

 

    II.        Спазвайки определените срокове, можете да подадете заявление в ПГРКК - Русе, ако желаете да се явите на ДЗИ в съответната сесия.

 

                                           

 

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать