новини

Заповед за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение

Заповед за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение