новини

Информационна кампания за родителите на учениците в ПГРКК

Информационна кампания за родителите на учениците в ПГРКК

В навечерието на големия национален празник – 24 май – Деня на българската азбука, просвета и култура, и на славянската писменост, бе проведена информационна среща с родители на учениците от 8 а и 8 в клас на Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване. 

Родителската среща се проведе във връзка с реализирането на проект „Подкрепа за успех“ в ПГРКК и съгласно „НАСОКИ за провеждане на успешни информационни кампании за насърчаване на сътрудничеството между образователни институции и семейна общност за намаляване на риска от отпадане“. 

Пред родителите на учениците от 8 а и 8 в клас бе представена презентация на тема: „Нашият избор – Образованието като ценност, необходимост, предпоставка за успех“.

В презентацията е наблегнато на целите на образованието, както и на неговите предимства. Презентацията обръща внимание и на това, че образованието е процес, в който участват ученици, учители, родители, психолози, медиатори.

  • Източник: ПГРКК

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать