новини

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ПГРКК 2021/2022

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ПГРКК 2021/2022

Ръководството на ПГРКК информира своите ученици и техните родители, че откриването на учебната 2021-2022 година  на 15 септември ще се състои присъствено при следната последователност:

      9 часа – за учениците от VIII и IX клас

      9,30 часа – за учениците от X , XI и XIIклас.

Предвид противоепидемичните мерки, разпоредени със заповед на министъра на здравеопазването в училищната сграда ще бъдат допуснати само учениците, при спазване на хигиенните изисквания.

  • Източник: ПГРКК

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать