новини

Изпити за промяна на оценка/поправителни изпити/ на ученици в самостоятелна форма на обучение по учебен план на специалност Логистика на товари и услуги /типов учебен план 2017 г./ – VIII и XI клас, през учебната 2022/2023 г.

Изпити за промяна на оценка/поправителни изпити/ на  ученици в самостоятелна  форма на обучение по учебен план на специалност Логистика на товари и услуги /типов учебен план 2017 г./ – VIII и XI клас, през учебната 2022/2023 г.