новини

Изпити за промяна на оценка /поправителни изпити/, за учениците в дневна форма на обучение, през юлска поправителна сесия на учебната 2022/2023 г.

Изпити за промяна на  оценка /поправителни изпити/, за учениците в дневна форма на обучение, през юлска поправителна сесия на учебната  2022/2023 г.