Нормативни документи

 • Закон за предучилищното и училищното образование [ Download PDF ]
 • Закон за професионалното образование и обучение [ Download PDF ]
 • Наредба № 11 за системата за оценяване [ Download PDF ]
 • Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България [ Download PDF ]
 • Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование [  Download PDF ]
 • НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование [  Download PDF ]
 • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование [  Download PDF ] 
 • КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ [  Download PDF ] 
 • ЗАКОН за защита на личните данни [  Download PDF ]
 • НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА https://lex.bg/laws/ldoc/-549442559
 • КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ https://lex.bg/laws/ldoc/1597824512
 • ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ  https://lex.bg/laws/ldoc/2134412800

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать