Събития

Най-добър техник в машиностроенето

На 21.01.2022 г. се проведе училищният кръг на Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето”. Участие взеха трима ученици от XIв  клас: Кристиян Юлиянов Дочев; Николай Илиянов Кондов; Стефан Владимиров Димитров, с ръководител: инж. Росица Андреева.

Двама от тях се класираха за националния кръг на състезанието.

           На 19 март 2022 г. се проведе националният кръг на Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето“, организирано от Министерството на образованието и науката със съорганизатори Фондация „Милен Григоров“, Технически университет – Русе и ПТГ „Васил Левски“ – гр. Горна Оряховица, в което взеха участие двама ученици от Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване: Николай Илиянов Кондов и Стефан Владимиров Димитров, с ръководител: инж. Росица Андреева

          Учениците решаваха тест от 40 въпроса от учебните предмети: Техническо чертане, Техническа механика, Материали и заготовки /Материалознание/, Електротехника и електроника, Информационни технологии и две приложно-творчески задачи, съдържащи детайлиране по зададен чертеж и довършване на чертеж на съединение.

           Комисия в състав:

Председател: инж. Таня Михайлова – Директор на НПГПТО „М. В. Ломоносов“- София

Членове: 1. инж.Биана Петрова Тодорова- Зам.директор на НПТГ „Шандор Петьофи“- Разград

                2 . инж. Пламен Иванов Шишманов- учител в ПТГ „Васил Левски“- Горна Оряховица

провери работите на учениците, участвали в Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето“ и изготви протоколи за индивидуално и отборно класиране на участниците.

           В индивидуалното класиране Стефан Владимиров Димитров от XI „в“ клас е на 8 място с 69 точки, а Николай Илиянов Кондов от XI „в“ клас е на 11 място с 65 точки, от 47 участващи ученици.

 

           В отборното класиране отборът на ПГРКК е на 5 място със 134 точки, от 25 участващи отбори.

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать