Събития 2023-2024

ЧЕСТИТО НА МЛАДИТЕ ШОФЬОРИ

Учениците от специалност „Логистика на товари и услуги“ от XII А клас се включиха в обучение за водачи на МПС (категория B) съобразно учебната програма. Обучението за учениците е безплатно и задължително

Професията, която усвояват, изисква да притежават свидетелство за управление на МПС. Под ръководството на своя ръководител - инж. Диян Стоянов, те се запознаха с устройството на автомобила, работното място на водача, органите за управление и тяхното значение за безопасността на движението..

 

През настоящата учебна година всички издържаха успешно изпитите пред ДАИ и получиха свидетелства за управление на МПС.

 

Желаем им безаварийни километри, успешно шофиране и да не забравят, че животът на пътя е с предимство!

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать