Събития 2023-2024

5 юни – Световен ден на околната среда в ПГРКК

    Отбелязваме Световния ден на околната среда 5 юни с посланието „Да победим замърсяването с пластмаса“. Тази година най-значимият международен ден за действия, насочени към опазване на околната среда, в рамките на кампанията #BeatPlasticPollution. Тя поставя фокус върху стъпките, които правителствата и бизнесът предприемат, за да обединят усилия за разрешаване на тази криза.

 Светът е залят от пластмаса. Всяка година се произвеждат повече от 430 милиона тона пластмаса, като половината от тях са проектирани да се използват само веднъж. Приблизително 20 милиона тона от пластмасовите изделия попадат в езера, реки и морета. Днес пластмасата задръства нашите сметища, изтича в океана и се изгаря в токсичен дим, което я прави една от най-сериозните заплахи за планетата.

 

            Учениците от IX А клас се включиха в световната инициатива, като проведоха открит мултидисциплинарен урок по химия и опазване на околната среда, и материалознание на тема „Зависи от всички нас“. Под ръководството на учителите Татяна Колева и Росица Андреева учениците работиха в екипи създадоха и представиха свои разработки за пластмасата като химически продукт, като материал заместващ металите в различни машини и съоръжения, за различните видове пластмаси и тяхното приложение. Акцентът беше поставен върху глобалното замърсяване с пластмаса, вредното й въздействие върху околната среда, хората и животните.

Деветокласниците изработиха презентация по темата и табло. В провелата се след това дискусия беше заложена и темата за борбата с пластмаса, как можем да променим всекидневието си, за да намалим вредите от замърсяването с пластмаси върху околната среда, върху дивата природа и човешкото здраве, личната отговорност на всеки, производството на биоразградими и компостируеми заместващи продукти. Учениците изразиха активна гражданска позиция, успяха аргументирано да обосноват своите позиции и се обединиха около извода, че е време да победим замърсяването с пластмаса, спазвайки определени правила и ограничения. Те демонстрираха креативно мислене и бърза реакция при изпълнение на задачата.

Поздравления за представянето на учениците от IX А клас!

 

 

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать