Събития 2023-2024

Участие в онлайн образователен семинар посветен на Деня на Земята 22 април на тема „ГИС ЗА МИР“

Участие в онлайн образователен  семинар посветен на Деня на Земята 22 април на тема  „ГИС ЗА МИР“

Ученици от Х в клас на ПГРКК  и г-жа Татяна Колева- старши преподавател по физика и астрономия взеха участие в онлайн образователен  семинар посветен на Деня на Земята 22 април на тема  „ГИС ЗА МИР“ . В  семинара бяха  включени две лекции за географските информационни системи (ГИС) за хуманитарни цели и опазване на природата. Лектори на събитието бяха д-р Кармел Терборг от ЕСРИ, САЩ и гл. ас. д-р Стефан Стаменов и доц. д-р Ваня Стаменова от ИКИТ-БАН.

онлайн сериал меня зовут эрл смотреть или скачать